خــوب مــن …
دسـت و بــالــم از حــرف خــالیـست …
بــودنــت را دوسـت دارم …

معلم عزیزم روزت مبارک

 

 

 

 عزیزانمان در لیگ علمی پایا با کسب رتبه ی تیمی 3 استانی خوش درخشیدند

محدثه کوچکی، سیده رضوانه سادات، فائزه حامدی، راضیه غلامی ، هاجر خادمی

 

 

 

 

آدرس : خیابان دامپزشکی کوچه کریمی دبیرستان شاهد حضرت معصومه (س)
تلفن : 66834120